667 460 097
gchazarra@hotmail.com

Objetivo

Objetivo

– La representación, defensa y promoción de los intereses económicos, profesionales y culturales de sus afiliados.

– Asesorar a la Administración, Corporaciones Oficiales, personas o Entidades particulares y a los asociados en todo aquellos asuntos que directa o indirectamente afecten a la profesión de los Titulados en Criminología, emitiendo informes, dictámenes o resolviendo consultas.

– Cooperar con la Administración de la Justicia y de Organismos Oficiales en la designación de Criminólogos que hayan de realizar informes, dictámenes y peritaciones u otras actividades profesionales, a cuyo efecto se faciliten periódicamente a tales Organismos el anuario de los asociados.

– Ostentar en forma de exclusiva y plena representación de los Titulados en Criminología, ante Tribunales de Justicia, Poderes Públicos y autoridades de toda clase.

– Fomentar el perfeccionamiento cultural, deontológico y científico de los profesionales.

– Promover y cooperar el fomento de la profesión en sus funciones económicas, sociales y profesionales.

– Informar a los asociados en todos los asuntos de interés general que profesionalmente les pueda afectar.

– Cualesquiera otros fines que acuerde a la Junta Directiva o a la Asamblea General de asociados, siempre que guarden relación con la profesión y no se opongan a las disposiciones legales vigentes.

HELBURUAK

– Bazkideen interes kulturaren aldeko defentsa, sustapen ekonomikoa eta ordezkapen ekintzak ziurtatzea.

– Administrazio Publikoa, Gorputz Ofizialak, pertsonak, Erakunde Pribatuak eta edozein Kriminologo bazkideei laguntzea eta aholkulari moduan  aritzea berahien eguneroko lanetan. Horretarako bete beharreko tsosten eta ebatziak eginez.

– Kriminoloak autatzeko, Administrazio Publiko eta Gorputz Ofizialekin elkar lana egitea. Baita ere kriminologoak txosten elaboratua edo eta txosten ebatzi bat burutzeko menpekotasuna ematean edo eta izendatzen dituztenean kontsulta horiek argitzeko gai izatea.

– Kriminologo Titularren errepresentazioa esklusiboki izatea edozein Gorputz Ofizialetan, Juztizi Jauregia edo eta indar Publikoaren aurrean egoteko.

– Profesional Zientifikoen kode Deontologikoa eta berahien Kulturaren perfekzionamendua bultzatzea.

– Lankidetzan susperketa bultzatzailea izatea profesionaleen ekintza ekonomikoa, soziala eta profesionaltasuna sortarazteko.

– Bazkide guztiei jakinaraztea eta aholkulari moduan aritzea berahien eguneroko lan profesionaletan edozein arazo edo zalantza dutenean gauza horiek guztiak argitzeko gaitasuna edukitzea.

– Beste edozer gauzetarako mahai kide batzarra edo bazkideen Asanblada Jeneralean adostutako puntuak berahiek erabakitzen dutena zin egitea, beti legearen xedeak errespetatuz eta kriminologi arloko gaietaz mintzatzen baldinba dira hauek.