Author Archives: Criminologos Vascos

  • -

I. NAZIOARTEKO TERRORISMO YIHADISTA BILTZARRA, KRIMINOLOGIAREN ERANTZUNAK 2019ko (Irun / Donostia-San Sebastián, 2019ko irailaren 11, 12 eta 13an)

Category : Sin categoría

 

2019ko irailaren 11, 12 eta 13an Asociación Vasca de Criminólogos-Kriminologoen Euskal Elkartea (AVC-KEE), Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutoa (IVAC-KREI) Kriminologiaren Euskal Institutoa (IVAC-KREI) elkarlanarekin eta Erakunde publiko eta pribatu ezberdinekin batera, “I. NAZIOARTEKO TERRORISMO YIHADISTA BILTZARRA, KRIMINOLOGIAREN ERANTZUNAK” ospatuko da.

Biltzarraren helburua nazioarteko diziplina anitzeko komunitate profesionalen egoitza bihurtzea da (kriminologoak, biktimologoak, antropologoak, soziologoak, politologoak, juristak, segurtasun profesionalak, psikologoak, psikiatrak, langile sozialak, etb.), profesional guzti hauek terrorismo yihadistaren inguruko ikerketak, teoriak eta esperientziak alde ezberdinetatik garatu, zabaldu eta eztabaidatzeko, biktimak, biktimarioak eta fenomenología deliktiboa, iraganean, gaur egun eta etorkizunari begira, nola izan zen, nola ari den eta nola izango dugun ikustesko.

Erakunde parte-hartze nazionala eta baita ere Espainian Enbaxada bat duten atzerriko herrialdeak, bultzatzea da balio profesionala eta materiala baikoitzak ahal duen edo ikusten duen moduan emateko, Nazioarteko Biltzarra hau, adimen globalaren komunitateak, ahalik eta berme gehienekin ospatu ahal izan dadin.

Sare-sareak sortu eta indartu, armiarma sarea askatzeko, jakinda armiarma sarearen helburua mundu globalizatuaren desoreka kausatzea duela, gizartea inplikatzeko, bai zuzeneko edo zeharkako biktimak bihurtzeko.

Azken finean, saiatu behar duguna da jende guztiak hermeneutikoak izatea: oinezkoentzako bide berriak eraikitzeko. 

 
“Oharra: Biltzarrarako sortzen diren albisteak web orrialde honetan argitaratuko dira”.

  • -

I. CONGRESO INTERNACIONAL DE TERRORISMO YIHADISTA, “RESPUESTAS CRIMINOLÓGICAS” (Irún / Donostia-San Sebastián 11, 12 y 13 septiembre 2019)

Category : Sin categoría

 

Los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2019 la   Asociación Vasca de Criminólogos-Kriminologoen Euskal Elkartea (AVC-KEE), en colaboración con el Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutota (IVAC-KREI) y diferentes instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, celebrarán el  “I. CONGRESO INTERNACIONAL DE TERRRISMO YIHADISTA, RESPUESTAS CRIMINOLÓGICAS”

El objetivo del Congreso albergar en un marco internacional a una comunidad multidisciplinar de profesionales (criminólogos/as, victimólogos/as, antropólogos/as, sociólogos/as, politólogos/as, juristas, profesionales de la seguridad, psicólogos/as, psiquiátras, trabajadores/as sociales., etc.) los cuales puedan desarrollar, exponer y debatir, investigaciones, teorías, experiencias… Sobre el fenómeno del terrorismo yihadista desde diferentes vertientes de lo que fue el pasado, está siendo el presente y podrá ser el futuro del victimario, la víctima y las variables de esta fenomenología delictiva.

Fomentar la participación  institucional nacional, así como la de los países extranjeros que tengan Embajada en España, para que puedan aportar el valor material y profesional que cada país estimo oportuno, al objeto de que este Congreso Internacional pueda celebrarse con las máximas garantías posibles a través de una comunidad de inteligencia global.

 

Crear y fortalecer una red de redes que ayude a desenredar una tela de araña estructurada para desestabilizar un mundo globalizado, donde toda la sociedad está involucrada, siendo esta víctima directa o indirectamente.

En definitiva, tratar de que todos los presentes sean hermenéuticos: caminantes construyendo nuevos caminos.

“Nota: las novedades que se vayan produciendo del Congreso se publicarán en esta página web”.